K otázce možnosti plnění směnečného dluhu avalisty prostřednictvím komisionáře

Ačkoli se výše naznačená otázka může zdát na první pohled jako raritní či okrajová, v praxi nejsou případy, kdy má směnečný dlužník plnit ze směnky, avšak z nejrůznějších důvodů toho není schopen, případně je mu to zapovězeno, zdaleka tak vzácné. V takovém případě jako jedna z variant plnění směnečného dluhu avalisty (směnečného rukojmí) přichází do úvahy plnění prostřednictvím komisionáře. […]