Non-solicitation clause a její současná úprava a využití v ČR

Non-solicitation agreements je institut v České republice v současné chvíli poměrně opomíjený, a to dle našeho názoru zcela neprávem. V následujícím článku se proto zaměříme na vymezení pojmu non-solicitation agreement, popíšeme její oporu v zákoně, pozastavíme se nad možností jejího reálného využití v prostředí České republiky a v neposlední řadě se zamyslíme nad zachováním rovnováhy smluvních stran u podobných doložek. Definici […]