Marek Plajner

Partner

„Právu se věnuji už více než dvacet let, a přesto je to stále moje životní vášeň“

Marek absolvoval právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze (2002, Mgr.) a již za svých studií působil v advokátní kanceláři. Ihned po ukončení studia se stal členem České advokátní komory. Jako advokát působí od roku 2005 (ev. č. ČAK 10888).

Po celou dobu se Marek specializuje především na obchodní a občanské právo, ale věnuje se rovněž insolvenčnímu právu, daňovému právu, právu směnečnému a šekovému, právu hospodářské soutěže a v neposlední řadě též trestnímu právu. Má dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů před správními úřady, soudy i orgány činnými v trestním řízení.

Marek působil či působí jako právní poradce celé řady významných tuzemských i mezinárodních subjektů jako např. CCS Česká společnost pro platební karty a.s., Siemens AG, SAZKA, a. s., Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Severočeské doly a. s., TECHNOEXPORT, a.s., Chemoprojekt, a.s. a řady dalších.

V oblasti veřejného sektoru poskytoval Marek právní poradenství mimo jiné pro Hlavní město Prahu, Městskou část Praha 6, státní podnik Lesy České republiky, s. p., Českou exportní banku, a. s. či Ministerstvo pro místní rozvoj.

Markovy články