Důkazní břemeno při prokazování úplatného nabytí vlastnického práva od neoprávněného, jemuž byla věc svěřena

K podmínkám nabytí vlastnického práva od nevlastníka (dnes neoprávněného) existuje ustálená judikatura, která dobrou víru nabyvatele posuzuje poměrně přísným měřítkem. Tento ustálený právní názor je vyjádřen např. v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 5. 2013 sp. zn. 23 Cdo 1774/2011: „Ustanovení § 446 obchodního zákoníku chrání dobrou víru kupujícího v případě, že nevěděl, nebo […]